Novice


JAVNA RAZGRNITEV

Dokumentacije Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Videm- prizidava zdravstvenega centra ob Kolodvorski ulici in ureditev parkirišč bo na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja in v prostorih KS

od 1.7.2019 do 2.8.2019

Javna obravnava bo 16.7.2019 ob 19. uri v sejni A Občine Krško


Vabilo
na osrednjo prireditev ob prazniku Krajevne skupnosti mesta Krško

Vabilo
Občina Krško vabi na predstavitev namere izgradnje suhega skladišča za izrabljeno gorivo na območju Nuklearne elektrarne Krško, ki bo v četrtek, 16.5.2019, ob 17.00 uri, v mali dvorani Kulturnega doma Krško
Za navedeno se predvideva izdelava sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta kot prostorska ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena. 
Vabljeni 

Javni razpis
KS mesta Krško objavlja "RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ KS MESTA KRŠKO".
Predloge pošljite najkasneje do srede, 15. maja 2019.

Javni razpis

KS mesta Krško objavlja "Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev v Krajevni skupnosti mesta Krško za leto 2019".
Prijave so možne od 25.4. 2019 do vključno 8.5. 2019.
Več na :

https://www.krsko.si/post/97507


Več novic >>

Predstavitev KS mesta Krško

Krajevna skupnost mesta Krško je bila ustanovljena leta 1965. S številnimi spremembami in reorganizacijami smo se dokončno organizirali v letu 2003 na podlagi Statuta Občine Krško in Statuta KS mesta Krško. KS mesta Krško je kot ožji del Občine Krško skupnost krajanov, organiziranih na območju mesta Krško, ki ima status pravne osebe.

V skladu z zakonodajo krajani v krajevni skupnosti zadovoljujejo določene skupne potrebe in interese. Območje Krajevne skupnosti mesta Krško obsega mesto Krško, ki ga tvorita levi in desni breg z naselji: Bučerca, Kremen, Sremič, Trška gora, Sotelsko, del Vrbine, Gunte, Narpel ter Spodnje, Srednje in Gornje Pijavško.

GalerijeKrajevna skupnost mesta Krško
CKŽ 23
8270 Krško
DŠ:31120679


Email: ks.krsko@krsko.si
Web naslov: www.ks-krsko.si

Krajevna skupnost mesta Krško - 2015