X

Obvestilo

ŽALNE SLOVESTNOSTI V SPOMIN NA MRTVE žal NE bomo mogli organizirati


Javna razgrnitev

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora - nadstrešnica za Bibliobus enota urejanja prostora KRŠ 0219 (CU), evidenčna št. 2430KRKA

Sklep občinskega sveta št. 909-6/2021-O305 z dne 17.6.2021


Obvestilo

Občina Krško vabi k oblikovanju izhodišč za pripravo Sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem