X

Javna razgrnitev

Javna razgrnitev dokumentacije OPPN za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem v prostorih Občine Krško

(Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja) in v prostorih Krajevne skupnosti mesta Krško je do 18.10.2019.

Javna razprava bo izvedena v sredo 9.10.2019 ob 19.uri v sejni sobi A Občine Krško.

Nazaj na seznam