X

Pobuda - Postavitev hidranta Sremič 13

Datum: 26.8.2019

Na območju Sremiča in Bučerce kot predstavnik Krajanov na podlagi zbiranja informacij od tukaj stanujočih podajam naslednje pobude, predloge in vprašanja za območje Sremiča in Bučerce.

Zaradi nadaljevanja nadgradnje vodne infrastrukture in posledično izboljšanja požarne varnosti in lažjih vzdrževalnih del in ob novem vodovodnem priključku na parceli št. 200/1 k.o. Sremič na  javno vodovodno omrežje v neposredni bližini naslova Sremič 13 


predlagam


sočasno izgradnjo novega nadtalnega hidrantnega priključka na ( zgornji ) desni strani ceste gledano iz smeri Videm – Sremič oziroma po projektni dokumentacije poteka trase investitorja.


Z. Jankovič

 

================================================

ODGOVOR (OBČINA KRŠKO)

dne 11. 10. 2019 08:57


Spoštovani,


Prejeli smo vašo pobudo, da se na območju Sremiča in Bučerce, na parceli št. 200/1 k.o. Sremič postavi nadzemni hidrant. (vaš dopis z dne 26.8.2019, predstavnik krajanov Zoran Jankovič)

S koncesionarjem GJS vodooskrbe Kostak Krško, smo pregledali stanje vodovodnega omrežja na omenjenem odseku. Ugotovitev je, da se območje oskrbuje preko omrežja, fi 2" iz VH Grmada, katero ima zaradi konfiguracije terena tri regulatorje pritiska, zgrajen pred cca 10 leti.  Po posvetu s projektanti, ugotavljamo, da na tem mestu hidrant ne bi dosegel predpisanih karakteristik (količina pretoka v l/s, čas in pritisk),

Nazaj na seznam