X

Javna razgrnitev

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta NEK Krško-SDUN NEK (suho skladišče izrabljenega goriva)

v prostorih Občine Krško, na spletni strani občine in v prostorih KS mesta Krško od 16. oktobra do 18. novembra. Javna obravnava bo izvedena v ponedeljek 4. novembra ob 18.00 uri v mali dvorani Kulturnega doma Krško.

Nazaj na seznam