X

Obvestilo

O dveh popolnih zaporah

 

  • Popolna zapora CKŽ (od Pivnice Apolon do Hočevarjevega trga), Šoferska ulica (25m),
    Dalmatinova ulica (160m) zaradi izvedbe prireditve »Praznični vikend v starem mestnem
    jedru Krškega« od 14.12.2019 (od 6.00) do 15.12.2019 (do 6.00)

 

  • Popolna zapora odcepa Sotelsko zaradi sanacije usada med 13.11.2019 do 15.12.2019
    (obvoza ni)
Nazaj na seznam