X

JAVNA RAZGRNITEV

Elaborata lokacijske preveritve za širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve- parc. št. 803/1, k.o. Sremič

V prostorih Občine Krško, na spletni strani Občine Krško in v prostorih KS mesta Krško od 25.11.2019 do 10.12.2019.

Nazaj na seznam