X

Pobude
Priloge
Pobuda.pdf

Pobude

Pobuda za ureditev zadev na Vidmu, občana Repec Ivana

 

1. Po celi želežniški postaji in avtobusni postaji so porisani grafiti "Kosovo je Albanija" (ali smo v Sloveniji ali v Albaniji)? - predlagam ogled na terenu.

Odgovor:

Objekt avtobusne postaje je last podjetja Nomago. Kontaktirali smo jih o pobudi in izvedeli, da so pred nedavnim namestili varnostne kamere, da bi preprečili podobne vandalizme ali vsaj ugotovili, kdo so povzročitelji. Tudi objekt bo v kratkem očiščen.

 

2. V popoldanskem času je na Trgu Matije Gubca polno Albancev in uničujejo javno razsvetljavo, čez fontano brcajo žogo in imajo nadstreške za gol.

Sam sem že klical inšpekcijske službe in redarsko službo - do sedaj se niso odzvali, oziroma so podali odgovor, da imajo premalo kadra za šest občin...

Odgovor:

O vandalizmu smo obvestili policijsko postajo Krško, kajti Občina nima pristojnosti za izvajanje represivnih ukrepov.

 

3. Labod - kaj se dogaja z Labodom, vse je prazno in opustošeno, predlog, da se lastnika pozove, da se stavba in okolica uredi, kdo je lastnik?.. naj se začne urejati, kajti vse je razbito - okna, odprta vrata ipd., vsem je možen prost vstop kar pomeni nevarnost podtikanja požara in uničevanje lastnine...

Odgovor:

Zemljišče je v lasti družbe LABOD konfrkcija d.d. - v stečaju. Po zaključku stečajnega postopka, bo zemljišče v lasti drugega lastnika, ki bo najverjetneje objekt in zemljišče uredil. Po že izvedenih pogovorih s trenutnim lastnikom le-ta, v trenutni situaciji, nima namena investirati v to nepremičnino. Predmetna je nepremičnina nevarna za osebe, ki bi posegle na zasebno lastnino, kar predstavlja odgovornost za lastnika in posameznika. V primeru, da bo nepremičnina predstavljana nevarnost ua javne površine, bomo skladno s tem tudi ukrepali.

 

 ... ostalo v prilogi ...

Nazaj na seznam