X

Obvestilo

Občina Krško vabi k oblikovanju izhodišč za pripravo Sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem

 (zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci).

Gradivo »Pobuda z izhodišči za pripravo Sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem« je izdelalo podjetje URBANISTI, d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje in je na ogled na spletni strani Občine Krško v rubriki »Obvestila in objave – Novice in objave«. Skladno z 108. členom ZUreP 2 (Uradni list RS, št. 61/17) občina zagotovi sodelovanje udeležencev urejanja prostora. V ta namen bo organizirana predstavitev izhodišč predmetnih sprememb in dopolnitev, ki bo dne 22.7.2021, v stavbi Občine Krško, Sejna soba A, ob 16:00.

Pisne predloge za oblikovanje izhodišč lahko podate do vključno 2. avgusta 2021 na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer navedite: Izhodišča za pripravo Sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem, zadeva št. 3503-8/2021.

 

Link: https://www.krsko.si/objava/536253

Nazaj na seznam