X

OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI

SPREMEMBA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA- KRKA D.D.

Vpogled v dokumentacijo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja bo v času od 16.2.2022 do 17.3.2022 na sedežu UE Krško.

Nazaj na seznam