X

Vabilo

VABILO NA JAVNO RAZPRAVO: ZDRUŽEVANJE NASELIJ

Krško, 13. oktober 2022 – Mestna občina Krško vodi postopek določitve območja naselja Krško in imenovanja novih ulic v mestni občini Krško. Območje predlaganega naselja in imenovanje novih ulic je opredeljeno v elaboratu »Združitev naselij Krško, Leskovec pri Krškem, Kremen, Trška Gora, Žadovinek, Loke in Veniše«. Predlog je, da naj se naselja, ki se fizično stikajo, združi v eno naselje. Kot prednost navedene združitve je predvsem učinkovitejša organizacija prostora in načrtovanih dejavnosti, prometa, šolstva, zdravstva. Prednost je tudi razvojno in funkcijsko močnejše središče.

O predlogu za določitev območja naselja Krško in imenovanju novih ulic je potrebno opraviti predhodno posvetovanje v delih obstoječih naselij, iz katerih bo nastalo novo naselje.

Vljudno vabimo na JAVNO RAZPRAVO

v ponedeljek, 24. 10. 2022, ob 16. uri v sejni sobi A Mestne občine Krško za občane naselja Krško, Kremen, Trška Gora in

v ponedeljek, 24. 10. 2022, ob 18. uri v sejni sobi A Mestne občine Krško za občane naselja Leskovec pri Krškem, Žadovinek, Loke in Veniše.

 Celotna vsebina predloga z elaboratom in predpisanimi mnenji in potrdili državnih organov ter predlogom občinskega odloka je na vpogled na Mestni občini Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja. Na tem naslovu lahko dobite tudi vse informacije v zvezi z nameravanimi spremembami.

Vse polnoletne osebe, ki imajo na območju bodočega naselja Krško prijavljeno stalno ali začasno bivališče ter se glede na vsebino elaborata spreminjajo podatki bivanja in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na območju glede na vsebino elaborata sedež, lahko k predlogu podajo svoja mnenja, predloge in pripombe pisno na naslov: Mestna Občina Krško, CKŽ 14, Krško s pripisom: »Za predlog združevanja naselij v naselje Krško« v roku 15 dni od dneva objave tega poziva ali neposredno na javni razpravi.

Pojasnilo: Opravičujemo se za napako na vabilu, objavljenem v Posavskem obzorniku, saj ni navedeno, da je javna razprava v ponedeljek, 24. 10. 2022, ob 18. uri namenjena tudi občanom naselja Žadovinek. Vljudno vabljeni.

 

Vabilo na javno razpravo: združevanje naselij - krsko.si

Nazaj na seznam