X

Javna razgrnitev

Javna razgrnitev dokumentacije OPPN za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem v prostorih Občine Krško


Obvestilo

Za delno zaporo ceste Vrbina - krški most, zaradi gradnje parkirišč ob železnici.


Obvestilo

O popolni zapori ceste od Pivnice Apolon do Hočevarjevega trga.


Vabilo

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na krajši slovestnosti ob odprtju obnovljene Cankarjeve ulice na Vidmu