X

Vabilo

Na Srčni dan v Krškem, Trg Matije Gubca, 12.10.2019 ob 10. uri.


Javna razgrnitev

Javna razgrnitev dokumentacije OPPN za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem v prostorih Občine Krško


Obvestilo

Za delno zaporo ceste Vrbina - krški most, zaradi gradnje parkirišč ob železnici.


Obvestilo

O popolni zapori ceste od Pivnice Apolon do Hočevarjevega trga.