X

Obvestilo

Dokončanje gradnje kanalizacije v ulici Ob potoku, Krško - tlačni vod


Pobuda - KRKA d.d.

Vpliv investicije na življenje krajanov in krajank mesta Krško. Prošnja za pojasnilo.


Krško 2019

Slike praznika Krajevne skupnosti mesta Krško 2019.


Pobuda - Obvoznica VIPAP

Pozdravljeni moje vprašanje se nanaša na novo obvoznico mimo podjetja Vipap Krško