X

Predstavitev KS mesta Krško

Krajevna skupnost mesta Krško je bila ustanovljena leta 1965. S številnimi spremembami in reorganizacijami smo se dokončno organizirali v letu 2003 na podlagi Statuta Občine Krško in Statuta KS mesta Krško. KS mesta Krško je kot ožji del Občine Krško skupnost krajanov, organiziranih na območju mesta Krško, ki ima status pravne osebe.

V skladu z zakonodajo krajani v krajevni skupnosti zadovoljujejo določene skupne potrebe in interese. Območje Krajevne skupnosti mesta Krško obsega mesto Krško, ki ga tvorita levi in desni breg z naselji: Bučerca, Kremen, Sremič, Trška gora, Sotelsko, del Vrbine, Gunte, Narpel ter Spodnje, Srednje in Gornje Pijavško.

 

Statut občine Krško (26-19)