X

Javna razgrnitev

Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe prostora - nadstrešnica za Bibliobus enota urejanja prostora KRŠ 0219 (CU), evidenčna št. 2430KRKA

Sklep občinskega sveta št. 909-6/2021-O305 z dne 17.6.2021


Obvestilo

Občina Krško vabi k oblikovanju izhodišč za pripravo Sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem


Video

Praznik krajevne skupnost mesta KrškoS srcem za Krško

Vabljeni k ogledu biografskega dokumentarnega filma Jože Habinc: S srcem za Krško.

Vabila

Vabila na dogodke ob krajevnem prazniku


RAZPISI IN DRUGE OBJAVE KRAJEVNE SKUPNOSTI MESTA KRŠKO

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev v Krajevni skupnosti mesta Krško za leto 2021


Vabilo

Vabimo vas k ogledu osrednje proslave ob prazniku Krajevne skupnosti mesta Krško

in na spremljajoče dogodke ob prazniku.Ko mesto spregovori ... in zgodbe oživijo!

Vljudno vabljeniObvestilo

V skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 je KS mesta Krško oddala evidenco o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu na portalu javnih naročil.


Čestitka

Novoletna čestitka
KS mesta Krško