X

PRIPOMBE

Pripombe KS mesta Krško na dopolnitev okoljevarstvenega dovoljenja KRKA d.d.


KRKA

Sklep občinskega sveta št. 909-6/2021-O305 z dne 17.6.2021


Obvestilo

Zaradi urejanja kolesarske povezave cesta Videm – Brestanica od 9. novembra do konca leta zaprta.


Pobude

Pobuda za ureditev zadev na Vidmu, občana Repec Ivana


Pobuda

Pobuda za postavitev nadstrešnice na avtobusni postaji , ki je bila prestavljena ob modernizaciji Zdolske ceste na pločnik cca 20 naprej od trgovine Resa na isti strani oz.levo gledano proti Zdolam.


Pobuda - Postavitev hidranta Sremič 13

Datum: 26.8.2019

Na območju Sremiča in Bučerce kot predstavnik Krajanov na podlagi zbiranja informacij od tukaj stanujočih podajam naslednje pobude, predloge in vprašanja za območje Sremiča in Bučerce.


Pobuda - KRKA d.d.

Vpliv investicije na življenje krajanov in krajank mesta Krško. Prošnja za pojasnilo.


Pobuda - Obvoznica VIPAP

Pozdravljeni moje vprašanje se nanaša na novo obvoznico mimo podjetja Vipap Krško


Pobuda - Regulacija potoka Potočnica

Spoštovani!

Vemo, da bo Infra d.o.o. v razmeroma kratkem času začela z regulacijo potoka Potočnica v Stari vasi, Krško.