X

Mar nam je za Skupnost oz. Mar nam je

Krajevna skupnost mesta Krško v letu 2019 in 2020 participira v projektu Mar nam je za skupnost, pri katerem je vodilni partner Občina Krško, z ostalimi partnerji Občina Radeče, Športna zveza Krško, Občina Bistrica ob Sotli in Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt poteka v dveh fazah in se zaključi predvidoma 31.12.2020. 

V okviru projekta bo KS mesta Krško postavila fitnes na prostem za vse generacije, solarne luči, solarne klopi, promocijsko tablo in pa urbani koš za ločevanje odpadkov, slednje na več lokacijah (Trim poligon, park pred Valasorjevo knjižnico, ribnik Resa, park OŠ Jurija Dalmatina in park med ŠC in Domom starejših občanov). 

Povzetek in namen operacije:

Krepitev zdravega življenjskega sloga vseh prebivalcev, še zlasti ranljivih skupin, je ključno za podeželska in urbana območja. Izvajanje preventivnih dejavnosti, ozaveščanje o pomembnosti telesne aktivnosti, zdrava prehrana, pitje vode ter spodbujanjem zdravih oblik zabave za mlade, so glavne aktivnosti projekta. Projekt je zato namenjen povečanju telesne aktivnosti tako mladostnikov ter tudi starostnikov.

Glavne aktivnosti operacije:

 1. Priprava in zasnova novih in izboljšanih vadbenih programov na prostem za vse generacije s poudarkom na ranljivih skupinah
 2. Zasnova, izbor, ureditev površin, postavitev vadbene opreme (fitnes v naravi in drsališče) ter urbane opreme (solarne klopi)
 3. Izvedba predstavitev obstoječih in novih športnih programov (vadbe za starejše, mladostnike, invalide, zimski in letni športi),
 4. Izobraževanje in aktivne delavnice o uporabi fitnes opreme in aktivnosti na ledu
 5. Zasnova in tisk športnega priročnika in aktivne zgibanke – ozaveščanje o projektu in zdravem življenjskem slogu
 6. Izvedba dogodka Mar nam je za Šport – športni dogodek za vse
 7. Objave v regionalnem časopisu ter vzpostavitev družbenega omrežja – diseminacija in obveščanje 

Način financiranja:

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skupna vrednost projekta: 217.422,61 EUR od tega je lastna udeležba KS mesta Krško 22.536,00 EUR in EU sredstva 42.925,72 EUR.

Obdobje izvajanja: 01.05.2019 do 31.10.2020.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si in LAS: www.las-posavje.si

Cilji operacije:

Spodbuditi zdrav življenjski slog z novimi in izboljšanimi vadbenimi programi in urejenimi športnimi površinami za vse generacije s poudarkom na mladih, starostnikih in ranljivih skupinah.

Povečati telesno aktivnost in zdrav življenjski slog (lokalno pridelana hrana in pitje vode) prebivalcev z vključitvami v nove in izboljšane športne programe.

Rezultati operacije:

 1. Oblikovani novi in izboljšani vadbeni programi
 2. Urejene nove vadbene zunanje površine (fitnes in drsališče)
 3. Izvedene predstavitve novih in izboljšanih športnih programov
 4. Izvedena izobraževanja o uporabi vadbene opreme, aktivnostih na ledu in zdravi prehrani
 5. Neposredno vključeni v nove in izboljšane vadbene programe, v predstavitve in športni dogodek
 6. Vključena športna društva v predstavitve vadbenih programov
 7. Izdelan športni priročnik, aktivna zgibanka in objavljena članka v regionalnem časopisu

 

Foot

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.