X

Tajana Dvoršek

+386 40 363 893
tajana.dvorsek@gmail.com

Volilna enota 2

Gunte št. 8, 8/a
Pod Goro
Valvasorjevo nabrežje
Hočevarjev trg
Šoferska ulica
Bohoričeva ulica
Gasilska ulica
Dalmatinova ulica
CKŽ od št. 1 do št. 83