X

Hrvoje Petkovič

+386 40 883 966
hrvojepetkovic@gmail.com

Volilna enota 4

Gubčeva ulica razen št. 1, 2, 2/a, 3
Ulica Milke Kerin
Mencigerjeva ulica
Leskovška cesta
Kovinarska ulica
Pavlinova ulica
Gruenova ulica
Pod Pristavo
Rostoharjeva ulica
Sadjarski ulici
Cesta krških žrtev od št. 130 do št. 147
Sadjarska ulica