X

Ivan Učanjšek

+386 41 809 650
ivan.ucanjsek@nek.si

Volilna enota 7

Zdolska cesta razen št. 1, 3, 5 (severna stran),
Šolska ulica razen št. 1,
Župančičeva ulica,
Kvedrova ulica,
Tomšičeva ulica,
Stermeckijeva ulica,
Majcnova ulica,
Kidričeva ulica,
Sremiška cesta razen št. 33, 33a, 35, 37,
Ulica Tončke Čečeve,
Ulica Ilije Gregoriča,
Ulica Pot na Polšco št. 41 in 41/a in od št. 43 do št. 76,
Ulica Frana Bonača,
Stritarjeva ulica št. 4, 6, 8,
naselje Kremen